Huisregels

 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag worden wij niet blij van en is dus niet toegestaan.
 • Heel leuk als je je voetbalclub wilt supporten maar het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is bij evenementen van Festival Friends niet toegestaan.
 • Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan.
 • Er geldt een “zero tolerance” beleid dus drugs zijn niet toegestaan!
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand ten allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om ten allen tijde aan te passen.
 • Alleen personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder zullen tot evenementen van Festival Friends worden toegelaten.
 • Laat je huisdier, alcohol, flessen, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk thuis want deze mogen het evenement niet op.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het evenement op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers.
 • Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie.
 • Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die wij beschouwen als wapen zullen in beslag genomen worden!
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het evenement.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen.
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het evenement.
 • Het bezoeken van evenementen van Festival Friends is volledig op eigen risico.
 • De organisatie  houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers.
 • Het is niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te brengen naar het evenement.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het evenement zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • Selfie-sticks of andere (uitschuifbare) stokken, palen of verlengstukken zijn vanwege de veiligheid niet toegestaan.